Tutkimus: Kuinka ketogeeninen ruokavalio vaikuttaa eri syöpätyyppeihin

Tutkimuksen Suomentaja: Anni Sirviö 6 kesäkuuta 2018. Tutkimuksen julkaisseet henkilöt: Daniela D. Weber, Sepideh Aminazdeh-Gohari ja Barbara Kofler. Alkuperäinen tutkimus julkaistu PubMedissä ja se on luettavissa tästä.
 
Ketogeeninen ruokavalio (KD) on runsasrasvainen, vähähiilihydraattinen ja proteiinipitoinen ruokavalio, jota on äskettäin ehdotettu paranemista tukevaksi hoitomuodoksi useiden syöpätyyppien hoidossa.
 
 
Ketogeenisen ruokavalion teho perustuu Warburgin efektiin, biokemialliseen ilmiöön, jossa syöpäsolut hyödyntävät ATP:n tuottamisessa pääasiassa glykoosia oksidatiivisen fosforylaation sijaan.
 
Lisäksi jotkut syövät eivät kykene metaboloimaan ketoaineita mitokondrioiden toimintahäiriön ja ketonien hyödyntämisen kannalta välttämättömien entsyymien vähentymisen vuoksi.
 
Tämän vuoksi runsasrasvainen ja vähähiilihydraattinen ruokavalio auttaa syöpähoidossa vähentämään glukoosipitoisuuksia ja aikaansaamaan ketoosia niin että syöpäsolujen energiavarannot loppuvat, jolloin normaalit solut sopeuttavat aineenvaihduntaansa hyödyntääkseen ketoaineita ja selviytyäkseen.
 
Lisäksi pienentämällä veren glukoosipitoisuuksia, myös syöpäsolujen leviämistä edistävien insuliinin ja insuliinin kaltaisten kasvutekijöiden tasot putoavat.
 
Lukuisat prekliiniset tutkimukset ovat todistaneet ketogeenisen ruokavalion omaavan kasvaintenvastaisia vaikutuksia.
 
Uusi tutkimus todisti ketogeenisen ruokavalion olevan kasvaintenvastainen sekä pieniannoksisen kemoterapian vaikutuksen neuroblastoomaan. Tutkimus osoitti, että neuroblastooman kasvu väheni merkittävästi ketogeenisen ruokavalion ansiosta, joka koostui 2:1 rasvasta ja hiilihydraatista + proteiineista sekä kalorirajoituksesta.
 
Vaikka kalorirajoituksella on kasvaintenvastaisia ominaisuuksia ja se voi herkistää syöpäsoluja kemoterapialle, se on vasta-aiheista useilla potilailla, erityisesti kakeksiaa sairastavilla.
 
Neuroblastooman lisäksi useat tutkijat ovat tutkineet ketogeenisen ruokavalion tehokkuutta adjuvanttihoitona muille syöpätyypeille. Kasvaintenvastaisen vaikutuksen on todettu olevan tehokkain glioblastoomalle, kun taas kahdelle muulle aivokasvaimelle (astrosytooma ja medulloblastooma) siitä ei ole todettu olevan juuri lainkaan hyötyä.
 
Hyviä tuloksia (2-3 tutkimusta) on saatu eturauhas-, paksusuoli-, haima- ja keuhkosyövän hoidossa; neuroblastooma kuuluu myös tähän kategoriaan.
 
Jotkin näistä tutkimuksista ovat havainneet ketogeenisen ruokavalion kasvaintenvastaisia vaikutuksia yksin ja/tai yhdistettynä klassiseen hoitoon ja/tai kalorirajoitukseen.
 
Eräs eturauhassyöpään keskittynyt tutkimus käytti ketogeenistä ruokavaliota ennaltaehkäisevästi hoidollisen tutkimuksen sijasta. Ainoastaan rajallinen näyttö (1 tutkimus) tukee rajoittamattoman ketogeenisen ruokavalion kasvaintenvastaista vaikutusta rinta-, vatsa- ja maksasyöpään.
 
Verrattuna useissa syöpätutkimuksissa raportoituun ketogeenisen ruokavalion turvallisuuteen, tutkimusryhmä havaitsi äskettäin, että munuaissyövästä ja Staufferin oireyhtymän oireista kärsivillä hiirillä esiintyi ketogeenisen ruokavalion yhteydessä dramaattista laihtumista ja maksan toimintahäiriöitä.
 
Toinen tutkimus, joka tutki pitkäkestoisen ketogeenisen ruokavalion vaikutuksia munuaissyövän hoidossa, havaitsi kasvainten levinneen tuberoosiskleroosista kärsivien rottien kohdalla. Havainnossa huolestuttavinta on, että BRAF V600E-positiivisesta melanoomasta kärsivien hiirten kasvaimet kasvoivat merkittävästi ketogeenisen ruokavalion yhteydessä.
 
Tutkimus osoitti myös, että ketoaine, asetoetikka, stimuloi BRAF-reitin onkogeenista signalointia. Sitä vastoin ketogeenisellä ruokavaliolla ei ole vaikutusta NRAS Q61K-positiiviseen tai villityyppiseen melanoomaan. Näistä havainnoista huolimatta tutkimuksessa, joka koski rajallista määrää pitkälle edenneestä pahanlaatuisesta syövästä kärsiviä potilaita, todettiin, että BRAF V600E-positiivisesta / BRAF-inhibiittoriresistentistä melanoomasta kärsivät vaikuttivat hyötyvät ketogeenisestä ruokavaliosta.
 
Prekliinisten tutkimusten joskin joskus ristiriitaisetkin tulokset tukevat yleensä ketogeenisen ruokavalion kasvaintenvastaista vaikutusta useimpien syöpien kohdalla.
 
Vaikka kasvainta edistävät vaikutukset ovat harvinaisia, niitä ei voida kokonaan sulkea pois. Tärkeintä on, että saatavilla olevat prekliiniset todisteet osoittavat, että ketogeenisen ruokavalion käyttökelpoisuus syövän adjuvanttihoitona riippuu voimakkaasti kasvaimen tyypistä ja sen geneettisistä muutoksista.
 
Tähän mennessä satunnaisesti kontrolloidut kliiniset tutkimukset eivät tarjoa näyttöä, tarjoaako ketogeeninen ruokavalio hyötyä tietyille syöpäpotilaille.
 
Ketogeenistä ruokavaliota ja syöpää koskevat tiedot perustuvat enimmäkseen yksittäisiin tapauksiin ja kliinisiin tutkimuksiin, jotka pitävät sisällään pieniä tutkimusryhmiä, heterogeenisia tutkimussuunnitelmia, ruokavalion heikkoa noudattamista, vertailukelvottomia hoitomuotoja tai standardoitujen ravinto-ohjeiden noudattamatta jättämistä.
 
Kuitenkin ensimmäisten kliinisten tutkimusten tulokset tukevat ketogeenisen ruokavalion kasvaintenvastaista vaikutusta.
 
Esimerkiksi äskettäisessä arvioinnissa todettiin, että 10/24 (42 %) kliinisestä tutkimuksesta tarjosi näyttöä ketogeenisen ruokavalion kasvaintenvastaiselle vaikutukselle, kun taas seitsemän (29 %) ei löytänyt näyttöä lainkaan ja vain yksi tutkimus raportoi ketogeenisen ruokavalion kasvainten edistävästä vaikutuksesta.

 

Yhteenveto

 
Yhteenvetona voidaan todeta, että ketogeenisen ruokavalion kliininen soveltaminen syöpäpotilaiden adjuvanttihoitona vaatii aluksi, että ketogeenisen ruokavalion kasvaintenvastaiset vaikutukset arvioidaan jokaisen yksittäisen kasvaintyypin ja geneettisen alatyypin osalta prekliinisessä ympäristössä, sillä ketogeenisen ruokavalion turvallisuus ja tehokkuus riippuvat kasvainkokonaisuudesta ja sen genotyypistä.
 
Tähän mennessä suoritettujen tiukkojen prekliinisten ja kliinisten tutkimusten tulosten perusteella ketogeeninen ruokavalio näyttäisi olevan lupaava ja tehokas vaihtoehto erilaisten syöpien adjuvanttihoidoksi. Syöpäspesifiset suositukset odottavat satunnaisesti kontrolloitujen kliinisten tutkimusten tuloksia.
 
Alkuperäinen artikkelin otsikkokuva löytyy täältä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5842847/
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Keto Kickstart – Ketoilijan laboratoriokokeet

Keto Kickstartin tutkimuspakettiin on kerätty ketogeenisen ruokavalion kannalta tärkeimmät mittarit. Samalla nämä mittarit antavat kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, miten oma elimistösi voi ja miten voit entisestään parantaa jaksamistasi arjessa.

Aloita tehokas rasvanpoltto

LMAINEN E-KIRJA sekä aina uusimmat tiedot ketogeenisestä ruokavaliosta.
Ketogeeninen ruokavalio.fi - Ilmainen ketokirja-min