Ketogeeninen ruokavalio on usein lääkehoitoa parempi vaihtoehto epilepsian hoidossa

Epilepsian yhteyttä ruokaan on tutkittu paljon ja viime aikoina ruokavaliohoito epilepsian hoitokeinona on ollut paljon pinnalla. Moni on saanut viimeisenä toivona apua kohtauksiinsa ketogeenisestä ruokavaliosta.

Epileptinen kohtaus on aivotoiminnan ohimenevä häiriö, joka johtuu hermosolujen poikkeavasta sähköisestä toiminnasta. Hoitoa vaativasta epilepsiasta sairautena on kyse kun henkilöllä on taipumus saada epileptisiä kohtauksia toistuvasti ilman erityisiä altistavia tekijöitä.

Epilepsiat muodostavat itse asiassa joukon neurologisia oireyhtymiä, joiden syyt, alkamisikä, hoito ja kohtausten ennuste vaihtelevat suuresti. Valtaosalla potilaista epilepsia on hyvin hoidolla hallittavissa, mutta osalla potilaista se haittaa nykyhoidosta huolimatta merkittävästi elämää.

Epileptisen kohtauksen oireita ovat tajunnan osittainen tai täydellinen hämärtyminen, tahdosta riippumattomat liikeoireet (rytminen nykiminen, jäykistyminen, yksittäiset lihasnykäykset, lihasvelttous), automatismit (esimerkiksi nieleskely, hypistely), itsestään syntyvät aistielämykset (näkö-, kuulo-, tunto-, maku- ja hajuaistimukset), affektiiviset ilmiöt (esimerkiksi pelko) ja toimintaa estävät oireet (kyvyttömyys puhua tai ylläpitää raajan asentoa).

Lääketieteessä ketogeenista ruokavaliota käytetään erityisesti vaikean epilepsian hoitoon lapsilla. Ketogeeninen ruokavalio sisältää vain vähän hiilihydraatteja, riittävästi proteiineja mutta runsaasti rasvaa, jolloin elimistö menee ketoosiin ja aivot käyttävät energianlähteenä ketoaineita glukoosin sijaan.

Ketoaineet aiheuttavat aivoissa tilanteen, jossa ne estävät epäjärjestyneitä aivopurkauksia, jotka aiheuttavat epilepsiakohtauksia

Käypä hoito neuvoo harkitsemaan ketogeenista ruokavaliota yhteistyössä ravitsemusterapeutin kanssa vaikean epilepsian hoidossa silloin, kun epilepsialääkkeet eivät käy eikä kirurgisen hoidon mahdollisuutta ole.

Epilepsia-lehdessä vuonna 2010 julkaistun tutkimuksen mukaan 79 prosenttia ketogeenisella ruokavaliolla olleista 2–26-vuotiaista epileptikoista pysyi erossa kaikista tai useimmista epileptisista kohtauksistaan hoidon jälkeenkin.

Ketogeenisen ruokavalion teho tulee normaalista aikaisintaan 1-2 viikon kuluessa. Jos sitä päädytään kokeilemaan epileptisten kohtausten estossa, hoitoaika pitäisi olla vähintään kaksi kuukautta.

Suomessa hoitoa toteutetaan vaikeahoitoisesta epilepsiasta kärsivälle lapselle ensin muutaman kuukauden koejakson ajan. Kun dieetin sopivuus lapselle on todettu, jatketaan sitä yleensä enintään kahden vuoden ajan, jonka jälkeen lapsi palaa normaaliin ruokavalioon. Hoidon ajan lapsen sokeri-, rasva- ja ketoarvoja seurataan tarkasti säännöllisillä verikokeilla.

Kaikenlainen ruokavaliokokeilu ja itsehoito kannattaa tehdä lääkärin luvalla/valvonnassa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Keto Kickstart – Ketoilijan laboratoriokokeet

Keto Kickstartin tutkimuspakettiin on kerätty ketogeenisen ruokavalion kannalta tärkeimmät mittarit. Samalla nämä mittarit antavat kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, miten oma elimistösi voi ja miten voit entisestään parantaa jaksamistasi arjessa.

Aloita tehokas rasvanpoltto

LMAINEN E-KIRJA sekä aina uusimmat tiedot ketogeenisestä ruokavaliosta.
Ketogeeninen ruokavalio.fi - Ilmainen ketokirja-min